Fremdriftsplan


 

Fremtidsplan etter man har inngått avtale om Semway Smart Web nettside

  • 1. uke: Møte med behovsavklaring
  • 2. uke : Kontraktsutforming og avtaleinngåelse
  • 2. uke: Kunde oversender materiell til prosjektleder
  • 3.-4. uke: Designforslag utformes og godkjennes
  • 5.-6. uke: Programmering
  • 7. uke: Kunde får tilgang og legger inn innhold
  • 8. uke: Siden bugtestes, sikkerhet aktiveres
  • 9. uke: Lansering og driftsavtale aktiveres